Hướng dẫn Unsubscribe/Subscribe bản tin tự động

1. Unsubscribe (hủy đăng ký) nhận bản tin tự động

- Gửi mail đến địa chỉ tintuc@dailyxe.com.vn của chúng tôi với nội dung của tiêu đề như sau:

+ Tiêu đề (bắt buộc): Unsubscribe.tintuc (click đây để gửi)

+ Nội dung email (không bắt buộc): bạn có thể mô tả lý do unsubscribe để chúng tôi có thể cải thiện tốt hơn về sau. Thank You.

2. Subscribe (đăng ký) nhận bản tin tự động

- Gửi mail đến địa chỉ tintuc@dailyxe.com.vn của chúng tôi với nội dung của tiêu đề như sau, chức năng này sẽ hoạt động trở lại ngay cả khi bạn đã unsubscribe trước đó:

+ Tiêu đề (bắt buộc): Subscribe.tintuc (click đây để gửi)

- Hoặc sử dụng chức năng đăng ký nhận tin ở cuối chân trang Dailyxe.

Bài viết xem thêm

Quy Chế Hoạt Động
Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân
Hướng Dẫn Thanh Toán
Báo Giá Dịch Vụ Đặt Quảng Cáo Tháng 4/2024
Giới Thiệu DailyXe

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.