Các loại biển báo giao thông đường bộ mới nhất 2023

Cùng với người điều khiển giao thông (Cảnh sát giao thông) và đèn tín hiệu giao thông, hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ Việt Nam đứng vị trí rất quan trọng, không quá khi ta nói rằng chúng là cần nhất, không thể thiếu để duy trì trật tự, an toàn giao thông, giúp xe và phương tiện, người tham giao thông được lưu hành, đi lại một cách bình thường, tránh ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông.

Có 31 biển báo trong "Biển phụ".

Biển số S.501. Phạm vi tác dụng của biển

Biển số S.501. "Phạm vi tác dụng của biển"

Để thông báo chiều dài đoạn đường nguy hiểm hoặc cấm hoặc hạn chế bên dưới một số biển báo nguy hiểm, biển báo cấm hoặc hạn chế.

Biển số S.502 Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu

Biển số S.502 "Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu"

Để thông báo khoảng cách thực tế từ vị trí đặt biển đến đối tượng báo hiệu ở phía trước. Con số trên biển ghi theo đơn vị mét (m) và lấy chẵn đến hàng chục mét.

Biển số S.503a Hướng tác dụng của biển

Biển số S.503a "Hướng tác dụng của biển"

Để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng vuông góc với chiều đi.

Biển số S.503b Hướng tác dụng của biển

Biển số S.503b "Hướng tác dụng của biển"

Để chỉ đồng thời hai hướng tác dụng (trái và phải).

Biển số S.503c Hướng tác dụng của biển

Biển số S.503c "Hướng tác dụng của biển"

Để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng vuông góc với chiều đi.

Biển số S.503d Hướng tác dụng của biển

Biển số S.503d "Hướng tác dụng của biển"

Để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng song song với chiều đi.

Biển số S.503e Hướng tác dụng của biển

Biển số S.503e "Hướng tác dụng của biển"

Để chỉ đồng thời hai hướng tác dụng (trước và sau) nơi đặt biển báo nhắc lại lệnh cấm dừng và cấm đỗ xe.

Biển số S.503f Hướng tác dụng của biển

Biển số S.503f "Hướng tác dụng của biển"

Để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng song song với chiều đi.

Biển số S.504 Làn đường

Biển số S.504 "Làn đường"

Để chỉ làn đường chịu hiệu lực của biển báo hay đèn tín hiệu.

Biển số S.505a Loại xe

Biển số S.505a "Loại xe"

Để chỉ loại xe chịu hiệu lực của biển báo cấm, biển hiệu lệnh hay biển chỉ dẫn.

Biển số S.505b Loại xe hạn chế qua cầu

Biển số S.505b "Loại xe hạn chế qua cầu"

Để chỉ các loại xe tải chịu hiệu lực của biển báo và tải trọng toàn bộ xe cho phép (bao gồm tải trọng bản thân xe và khối lượng chuyên chở cho phép) tương ứng với mỗi loại xe không phụ thuộc vào số lượng trục.

Biển số S.505c Tải trọng trục hạn chế qua cầu

Biển số S.505c "Tải trọng trục hạn chế qua cầu"

Để chỉ các loại xe tải có tải trọng trục lớn nhất cho phép tương ứng với mỗi loại trục (trục đơn, trục kép, trục ba).

Biển số S.506a Hướng đường ưu tiên

Biển số S.506a "Hướng đường ưu tiên"

Để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.

Biển số S.506b Hướng đường ưu tiên

Biển số S.506b "Hướng đường ưu tiên"

Để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.

Biển số S.507 Hướng rẽ

Biển số S.507 "Hướng rẽ"

Để báo trước cho người tham gia giao thông biết chỗ rẽ nguy hiểm và để chỉ hướng rẽ.

Biển số S.508a Biểu thị thời gian

Biển số S.508a "Biểu thị thời gian"

Nhằm quy định phạm vi thời gian hiệu lực của các biển báo cấm, biển hiệu lệnh cho phù hợp yêu cầu.

Biển số S.508b Biểu thị thời gian

Biển số S.508b "Biểu thị thời gian"

Nhằm quy định phạm vi thời gian hiệu lực của các biển báo cấm, biển hiệu lệnh cho phù hợp yêu cầu.

Biển số S.509a Thuyết minh biển chính

Biển số S.509a "Thuyết minh biển chính"

Để bổ sung cho biển số W.239 "Đường cáp điện ở phía trên", biển này chỉ rõ chiều cao cho các phương tiện đi qua an toàn.

Biển số S.509b Thuyết minh biển chính

Biển số S.509b "Thuyết minh biển chính"

Để bổ sung cho biển số P.130 "Cấm dừng, đỗ xe", biển số P.131 (a,b,c) "Cấm đỗ xe".

Biển số S.510 “Chú ý đường trơn có băng tuyết”

Biển số S.510 “Chú ý đường trơn có băng tuyết”

Để cảnh báo đường trơn, có tuyết trong những ngày trời có tuyết.

Biển số S.H,3c Hướng tác dụng của biển

Biển số S.H,3c "Hướng tác dụng của biển"

Để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng vuông góc với chiều đi. Trên các tuyến đường đối ngoại và các tuyến đường có nhiều người đi lại.

Biển số S.G,7 chỉ dẫn tới địa điểm cắm trại

Biển số S.G,7 chỉ dẫn tới địa điểm cắm trại

Để chỉ dẫn tới địa điểm cắm trại.

Biển số S.G,8 chỉ dẫn tới nhà trọ

Biển số S.G,8 chỉ dẫn tới nhà trọ

Để chỉ dẫn tới nhà trọ.

Biển số S.G,9b Chỉ dẫn tới điểm đỗ xe dành cho lái xe muốn sử dụng phương tiện công cộng

Biển số S.G,9b Chỉ dẫn tới điểm đỗ xe dành cho lái xe muốn sử dụng phương tiện công cộng

Để chỉ dẫn tới địa điểm đỗ xe dành cho xe có lái xe muốn sử dụng phương tiện công cộng.

Biển số S.G,11a chỉ dẫn số lượng làn và hướng đi cho từng làn

Biển số S.G,11a chỉ dẫn số lượng làn và hướng đi cho từng làn

Để thông báo cho lái xe số làn và hướng đi của từng làn xe. Các biển này phải có số mũi tên bằng số lượng làn xe đi cùng hướng và phải chỉ dẫn số lượng làn xe của hướng đi sắp tới.

Biển số S.G,11c chỉ dẫn số lượng làn và hướng đi cho từng làn

Biển số S.G,11c chỉ dẫn số lượng làn và hướng đi cho từng làn

Để thông báo cho lái xe số làn và hướng đi của từng làn xe, các biển này phải có số mũi tên bằng số lượng làn xe đi cùng hướng và phải chỉ dẫn số lượng làn xe của hướng đi sắp tới.

Biển số S.G,12a Biển chỉ dẫn làn đường không lưu thông

Biển số S.G,12a Biển chỉ dẫn làn đường không lưu thông

Để chỉ dẫn cho lái xe biết làn đường không lưu thông.

Biển số S.G.12b

Biển số S.G.12b

Để chỉ dẫn cho lái xe biết làn đường không lưu thông.

Biển số S.H,6 Biển báo phụ “Ngoại lệ”

Biển số S.H,6 Biển báo phụ “Ngoại lệ”

Để chỉ các trường hợp mà biển cấm hoặc hạn chế được coi là không áp dụng đặc biệt cho một nhóm đối tượng tham gia giao thông nào đó.

Biển số S.H,3a Hướng tác dụng của biển

Biển số S.H,3a "Hướng tác dụng của biển"

Để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng vuông góc với chiều đi. Trên các tuyến đường đối ngoại và các tuyến đường có nhiều người đi lại.

Biển số S.H,3b Hướng tác dụng của biển

Biển số S.H,3b "Hướng tác dụng của biển"

Để chỉ đồng thời hai hướng tác dụng (trái và phải). Trên các tuyến đường đối ngoại và các tuyến đường có nhiều người đi lại.

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.