Đề thi ngẫu nhiên thi sát hạch lý thuyết lái xe Online

Câu hỏi

00:00

Câu 1/35

Câu hỏi 1:

Xe ô tô kéo xe khác thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Giải thích đáp án:

Chỉ được kéo theo 1 xe + nối kéo xe chắc chắn, nối bằng thanh nối cứng nếu không có hệ thống hãm.
Đáp án đúng: 1

Bài thi đã kết thúc

Số lượng câu đã làm: 35

0% Câu trả lời đúng
2 câu trả lời đúng
33 câu trả lời sai
Mời bạn làm tiếp đề khác.
Làm đề thi khác

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.