Đề thi số 20 - 60 bộ đề thi sát hạch lý thuyết lái xe Online

Câu hỏi

00:00

Câu 1/35

Câu hỏi 1:

“Làn đường” là gì?

Giải thích đáp án:

Làn đường là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có đủ bề rộng cho xe chạy an toàn, Câu 2 đúng.
Đáp án 1 sai vì chia theo chiều dọc nhưng thiếu "đủ bề rộng cho xe chạy an toàn".
Đáp án 3 sai vì làn đường có thể sử dụng cho các loại phương tiện khác nhau chứ không chỉ riêng xe ô tô (làn đường dành cho người đi xe máy, xe thô sơ…)

Bài thi đã kết thúc

Số lượng câu đã làm: 35

0% Câu trả lời đúng
2 câu trả lời đúng
33 câu trả lời sai
Mời bạn làm tiếp đề khác.
Làm đề thi khác

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.