Đề thi số 22 - 60 bộ đề thi sát hạch lý thuyết lái xe Online

Câu hỏi

00:00

Câu 1/35

Câu hỏi 1:

Trong các khái niệm dưới đây, “dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng?

Giải thích đáp án:

Dải phân cách dùng "phân chia mặt đường" hoặc "phân chia phần đường" thành các làn đường.
Đáp án đúng: 3.

Bài thi đã kết thúc

Số lượng câu đã làm: 35

0% Câu trả lời đúng
2 câu trả lời đúng
33 câu trả lời sai
Mời bạn làm tiếp đề khác.
Làm đề thi khác

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.