Đề thi số 24 - 60 bộ đề thi sát hạch lý thuyết lái xe Online

Câu hỏi

00:00

Câu 1/35

Câu hỏi 1:

“Người tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào?

Giải thích đáp án:

Người tham gia giao thông đường bộ là người điều khiển, sử dụng các phương tiện, dẫn dắt súc vật, người đi bộ.
Bất kể người nào đi bộ hoặc sử dụng phương tiện gì chỉ cần "tham gia" vào giao thông đường bộ đều là người tham gia giao thông đường bộ.
Đáp án đúng: 3.

Bài thi đã kết thúc

Số lượng câu đã làm: 35

0% Câu trả lời đúng
2 câu trả lời đúng
33 câu trả lời sai
Mời bạn làm tiếp đề khác.
Làm đề thi khác

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.