Đề thi số 29 - 60 bộ đề thi sát hạch lý thuyết lái xe Online

Câu hỏi

00:00

Câu 1/35

Câu hỏi 1:

“Dải phân cách” trên đường bộ gồm những loại nào?

Giải thích đáp án:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT về báo hiệu đường bộ, theo đó, dải phân cách có hai loại là dải phân cách cố định và dải phân cách di động.
Dải phân cách cố định là dải phân cách có vị trí cố định trên phần đường xe chạy.
Dải phân cách di động là các dải phân cách có thể di chuyển theo bề rộng mặt đường.
Đáp án đúng: 1

Bài thi đã kết thúc

Số lượng câu đã làm: 35

0% Câu trả lời đúng
2 câu trả lời đúng
33 câu trả lời sai
Mời bạn làm tiếp đề khác.
Làm đề thi khác

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.