Đề thi số 35 - 60 bộ đề thi sát hạch lý thuyết lái xe Online

Câu hỏi

00:00

Câu 1/35

Câu hỏi 1:

Trong các khái niệm dưới đây khái niệm “dừng xe” được hiểu như thế nào là đúng?

Giải thích đáp án:

Dừng xe là "đứng yên tạm thời" và "trong một khoảng thời gian cần thiết". Đáp án 1 và 3 sai vì có nội dung "đứng yên" và không giới hạn thời gian". Đáp án đúng: 2

Bài thi đã kết thúc

Số lượng câu đã làm: 35

0% Câu trả lời đúng
2 câu trả lời đúng
33 câu trả lời sai
Mời bạn làm tiếp đề khác.
Làm đề thi khác

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.