Đề thi số 48 - 60 bộ đề thi sát hạch lý thuyết lái xe Online

Câu hỏi

00:00

Câu 1/35

Câu hỏi 1:

“Phương tiện tham gia giao thông đường bộ” gồm những loại nào?

Giải thích đáp án:

Phương tiện tham gia giao thông đường bộ gồm phương tiện giao thông đường bộ (có cơ giới và thô sơ) và xe máy chuyên dùng.
Các phương tiện (dù có các mục đích sử dụng khác nhau: phương tiện giao thông đường bộ và xe máy chuyên dùng) nhưng chỉ cần "tham gia" vào giao thông đường bộ đều là phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
Đáp án đúng: 3

Bài thi đã kết thúc

Số lượng câu đã làm: 35

0% Câu trả lời đúng
2 câu trả lời đúng
33 câu trả lời sai
Mời bạn làm tiếp đề khác.
Làm đề thi khác

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.