Đề thi số 49 - 60 bộ đề thi sát hạch lý thuyết lái xe Online

Câu hỏi

00:00

Câu 1/35

Câu hỏi 1:

Phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại là gì?

Giải thích đáp án:

Đáp án 1 sai vì lề đường đc hiểu là phần mép phía 2 bên đường. Lề đường có tác dụng bảo vệ mặt đường, phần đường này thường dành cho người đi bộ, không dành cho phương tiện giao thông qua lại.
Đáp án 3 sai vì phần đường dành cho xe cơ giới là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng.
Đáp án 2 đúng vì phần đường xe chạy là phần đường bộ được sử dụng cho tất cả các phương tiện giao thông qua lại.
Mẹo: Lề đường không sử dụng cho các phương tiên giao thông qua lại

Bài thi đã kết thúc

Số lượng câu đã làm: 35

0% Câu trả lời đúng
2 câu trả lời đúng
33 câu trả lời sai
Mời bạn làm tiếp đề khác.
Làm đề thi khác

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.