Đề thi số 52 - 60 bộ đề thi sát hạch lý thuyết lái xe Online

Câu hỏi

00:00

Câu 1/35

Câu hỏi 1:

Khái niệm “người điều khiển giao thông” được hiểu như thế nào là đúng?

Giải thích đáp án:

Người điều khiển giao thông là người hướng dẫn, điều khiển, phân luồng….giúp giao thông thông suốt và an toàn.
Đáp án 1 và 3 sai vì người tham gia giao thông, và người điều khiển phương tiện đều phải tuân thủ theo hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông.
Đáp án đúng: 2

Bài thi đã kết thúc

Số lượng câu đã làm: 35

0% Câu trả lời đúng
2 câu trả lời đúng
33 câu trả lời sai
Mời bạn làm tiếp đề khác.
Làm đề thi khác

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.