Đề thi số 54 - 60 bộ đề thi sát hạch lý thuyết lái xe Online

Câu hỏi

00:00

Câu 1/35

Câu hỏi 1:

Khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được hiểu thế nào là đúng?

Giải thích đáp án:

Phương tiện giao thông cơ giới gồm cả "rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo", "xe máy điện".
Đáp án 1 sai vì có "xe máy chuyên dùng". Xe máy chuyên dùng không phải là phương tiện giao thông đường bộ.
Đáp án đúng: 2

Bài thi đã kết thúc

Số lượng câu đã làm: 35

0% Câu trả lời đúng
2 câu trả lời đúng
33 câu trả lời sai
Mời bạn làm tiếp đề khác.
Làm đề thi khác

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.