Đề thi số 56 - 60 bộ đề thi sát hạch lý thuyết lái xe Online

Câu hỏi

00:00

Câu 1/35

Câu hỏi 1:

Khái niệm “Khổ giới hạn đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

Giải thích đáp án:

Đáp án 1 đúng vì khổ giới hạn của đường bộ là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn.
Đáp án 2 sai vì chỉ nói đến giới hạn về chiều rộng.
Đáp án 3 sai vì chỉ nói đến giới hạn chiều cao.
Mẹo: Giới hạn về chiều cao chiều rộng.

Bài thi đã kết thúc

Số lượng câu đã làm: 35

0% Câu trả lời đúng
2 câu trả lời đúng
33 câu trả lời sai
Mời bạn làm tiếp đề khác.
Làm đề thi khác

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.