Đề thi số 57 - 60 bộ đề thi sát hạch lý thuyết lái xe Online

Câu hỏi

00:00

Câu 1/35

Câu hỏi 1:

“Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào dưới đây?

Giải thích đáp án:

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông là người điều khiển bất kể phương tiện gì tham gia vào giao thông đường bộ (xe cơ giới, xe thô sơ, xe máy chuyên dùng).
Đáp án đúng: 3

Bài thi đã kết thúc

Số lượng câu đã làm: 35

0% Câu trả lời đúng
2 câu trả lời đúng
33 câu trả lời sai
Mời bạn làm tiếp đề khác.
Làm đề thi khác

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.