Đề thi số 9 - 60 bộ đề thi sát hạch lý thuyết lái xe Online

Câu hỏi

00:00

Câu 1/35

Câu hỏi 1:

Khái niệm “đỗ xe” được hiểu như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Giải thích đáp án:

Đỗ xe là "đứng yên" và "không giới hạn thời gian".
Đáp án 1 sai vì "có giới hạn trong một khoảng thời gian". Đây là trạng thái dừng xe, không phải đỗ xe.
Đáp án đúng: 2
Mẹo: Đỗ xe là đứng yên không giới hạn thời gian.

Bài thi đã kết thúc

Số lượng câu đã làm: 35

0% Câu trả lời đúng
2 câu trả lời đúng
33 câu trả lời sai
Mời bạn làm tiếp đề khác.
Làm đề thi khác

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.