182 Câu Hỏi về Biển Báo Giao Thông Đường Bộ

*Lưu ý: Đáp án ĐÚNG khi chọn sẽ có màu XANH, còn đáp án SAI sẽ có màu ĐỎ!

Câu hỏi (182 câu)

Thi thử ngay

Câu 1/182

Câu hỏi 1:

Biển nào cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, mô tô hai bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định?

Câu hỏi 305

Giải thích đáp án:

Biển 1 là cấm ô tô (Cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả mô tô 3 bánh có thùng đi qua, trừ mô tô 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên).
Biển 2 là cấm ô tô khách và xe ô tô tải.
Biển 3 là cấm ô tô, máy kéo kéo mooc hoặc sơ mi rơ mooc.
Đáp án đúng: 1

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.