166 Câu Hỏi về Khái Niệm và Quy Tắc Giao Thông Đường Bộ

*Lưu ý: Đáp án ĐÚNG khi chọn sẽ có màu XANH, còn đáp án SAI sẽ có màu ĐỎ!

Câu hỏi (166 câu)

Thi thử ngay

Câu 1/166

Câu hỏi 1:

Phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại là gì?

Giải thích đáp án:

Đáp án 1 sai vì lề đường đc hiểu là phần mép phía 2 bên đường. Lề đường có tác dụng bảo vệ mặt đường, phần đường này thường dành cho người đi bộ, không dành cho phương tiện giao thông qua lại.
Đáp án 3 sai vì phần đường dành cho xe cơ giới là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng.
Đáp án 2 đúng vì phần đường xe chạy là phần đường bộ được sử dụng cho tất cả các phương tiện giao thông qua lại.
Mẹo: Lề đường không sử dụng cho các phương tiên giao thông qua lại

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.