26 Câu Hỏi về Nghiệp Vụ Vận Tải Giao Thông Đường Bộ

*Lưu ý: Đáp án ĐÚNG khi chọn sẽ có màu XANH, còn đáp án SAI sẽ có màu ĐỎ!

Câu hỏi (26 câu)

Thi thử ngay

Câu 1/26

Câu hỏi 1:

Người lái xe khách, xe buýt cần thực hiện những nhiệm vụ gì dưới đây?

Giải thích đáp án:

Đáp án 2 sai vì không được "đón trả khách ở những nơi thuận tiện cho hành khách".
Đáp án 1 đầy đủ và chính xác.
Đáp án đúng: 1

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.