144 Câu Hỏi về Sa Hình Luật Giao Thông Đường Bộ

*Lưu ý: Đáp án ĐÚNG khi chọn sẽ có màu XANH, còn đáp án SAI sẽ có màu ĐỎ!

Câu hỏi (114 câu)

Thi thử ngay

Câu 1/114

Câu hỏi 1:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 487

Giải thích đáp án:

Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên - Đường ưu tiên - Đường cùng cấp theo thứ tự bên phải trống - rẽ phải - đi thẳng - rẽ trái.
1. Xe tải: đường ưu tiên và đi thẳng.
2. Mô tô: Đường ưu tiên và rẽ trái.
3. Xe khách: Đường không ưu tiên, đi thẳng.
4. Xe con: đường không ưu tiên, rẽ trái

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.