21 Câu Hỏi về Văn Hoá và Đạo Đức Lái Xe Giao Thông Đường Bộ

*Lưu ý: Đáp án ĐÚNG khi chọn sẽ có màu XANH, còn đáp án SAI sẽ có màu ĐỎ!

Câu hỏi (21 câu)

Thi thử ngay

Câu 1/21

Câu hỏi 1:

Người hành nghề lái xe khi thực hiện tốt việc rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp sẽ thu được kết quả như thế nào?

Giải thích đáp án:

Kết quả thu được bao gồm cả 2 đáp án trên
Đáp án đúng: 3

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.