Danh Sách Xe Ô tô MG Tại Việt Nam

10 ôtô
New MG5 1.5 MT (Máy xăng)
Động cơ
Nhiênliệu Xăng
Hộp số MT
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2023
New MG5 1.5L STD (Máy xăng)
Động cơ I4 1.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số CVT
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
New MG5 1.5 CVT DEL (Máy xăng)
Động cơ I4 1.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Tự động 6 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2023
MG HS 1.5T DEL (Máy xăng)
Động cơ 1.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Tự động 7 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2024
MG HS 1.5T LUX (Máy xăng)
Động cơ 1.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Tự động 7 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2024
New MG ZS STD (Máy xăng)
Động cơ I4 1.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động vô cấp
Loại xe Crossover
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
New MG ZS COM+ (Máy xăng)
Động cơ I4 1.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động vô cấp
Loại xe Crossover
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
New MG ZS LUX+ (Máy xăng)
Động cơ I4 1.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động vô cấp
Loại xe Crossover
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
MG RX5 1.5T STD (Máy xăng)
Động cơ I4 1.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Tự động 7 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2023
MG RX5 1.5T LUX (Máy xăng)
Động cơ I4 1.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Tự động 7 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2023

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.