Thông thường, quy định đăng kiểm xe ô tô sẽ được cập nhật thay đổi theo từng thời điểm nhằm đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn, nâng cao an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Chủ xe cần thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất để đảm bảo phương tiện luôn được kiểm tra, bảo dưỡng đúng quy định, đảm bảo an toàn.

Vậy có những quy định mới nào bạn cần nắm bắt hiện nay? Tất cả sẽ được giải đáp cụ thể thông qua nội dung được tôi tổng hợp ngay bên dưới.

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 08/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực từ ngày 3/6/2023. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung được cập nhật mới nhất tạo thuận lợi cho người đưa xe đi đăng kiểm.

1Bổ sung khái niệm về “Miễn kiểm định lần đầu”

Quy định đăng kiểm xe ô tô mới bổ sung khoản 13 Điều 3 của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT quy định như sau:

Miễn kiểm định lần đầu là việc đơn vị đăng kiểm căn cứ Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe sản xuất, lắp ráp hoặc Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu và các giấy tờ liên quan theo quy định tại Thông tư này để lập hồ sơ phương tiện, quản lý, lưu trữ theo quy định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định mà không phải thực hiện việc kiểm tra, đánh giá phương tiện.

Quy định đăng kiểm xe ô tô được miễn kiểm định lần đầu
Quy định đăng kiểm xe ô tô được miễn kiểm định lần đầu

2Phương tiện đăng kiểm lại trong ngày chỉ kiểm định hạng mục không đạt

Theo hướng dẫn mới tại Thông tư 08/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 7 của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT như sau:

Xe cơ giới kiểm định lại ngay trong ngày làm việc tại cùng một đơn vị đăng kiểm thì đơn vị đăng kiểm chỉ kiểm định lại các hạng mục không đạt. Riêng đối với các hạng mục liên quan đến hệ thống phanh hoặc hệ thống lái nếu có hạng mục không đạt thì phải kiểm tra lại toàn bộ các hạng mục thuộc hệ thống phanh hoặc hệ thống lái tương ứng. Lưu ý nếu kiểm định lại vào ngày khác hoặc tại đơn vị khác thì phải kiểm định lại tất cả các hạng mục.

Nhìn chung, nội dung này về cơ bản thực hiện giống với quy định cũ tại Thông tư 16/2021/TT-BGTVT nhưng có điều chỉnh cơ bản về mặt câu từ.

Phương tiện đăng kiểm lại trong ngày chỉ kiểm định hạng mục không đạt
Phương tiện đăng kiểm lại trong ngày chỉ kiểm định hạng mục không đạt

3Một số phương tiện được tự động giãn chu kỳ đăng kiểm

Theo đó, những loại xe ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, tức là xe ô tô cá nhân, gia đình (có thời gian sản xuất đến 7 năm và thời gian sản xuất từ 13 - 20 năm) đã được cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định trước ngày 22/3/2023 và vẫn còn hạn kiểm định tính đến ngày 3/6/2023 sẽ được tự động giãn chu kỳ kiểm định theo chu kỳ mới quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BGTVT.

Lúc này, cơ quan đăng kiểm sẽ tự động cấp Giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, Tem kiểm định đối với các phương tiện trên mà chủ xe không cần đưa xe đến trung tâm đăng kiểm để kiểm định lại.

Quy định đăng kiểm xe ô tô mới này đã cho phép loại phương tiện trên được tự động gia hạn đăng kiểm
Quy định đăng kiểm xe ô tô mới này đã cho phép loại phương tiện trên được tự động gia hạn đăng kiểm

4Quy định đăng kiểm xe ô tô đối với xe chưa nộp phạt nguội

Theo Cục Đăng kiểm, ngày 8/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2023/NĐ-CP, tại Khoản 22 Điều 1 nghị định này quy định các trung tâm đăng kiểm chưa thực hiện kiểm định với các trường hợp không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo đó, xe chưa nộp phạt sẽ không được cấp tem kiểm định trong thời hạn 15 ngày như trước đây.

Chủ phương tiện chưa nộp phạt nguội sẽ không còn được cấp tem kiểm định trong 15 ngày như trước
Chủ phương tiện chưa nộp phạt nguội sẽ không còn được cấp tem kiểm định trong 15 ngày như trước

Chủ xe cần thực hiện nộp phạt đúng hạn, tra cứu phạt nguội để nộp phạt trước khi đưa xe đi kiểm định để tránh tình trạng bị từ chối đăng kiểm.

5Quy định mới về miễn đăng kiểm lần đầu

Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT) như sau:

 • Đối với xe cơ giới thuộc đối tượng miễn kiểm định lần đầu, đơn vị đăng kiểm căn cứ hồ sơ do chủ xe cung cấp, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 02/2023/TT-BGTVT), tra cứu thông tin phương tiện trên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.
 • Trường hợp xe cơ giới chưa được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định lần đầu thì đơn vị đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định và cập nhật dữ liệu lên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trường hợp xe cơ giới đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định lần đầu thì không cấp thêm.
 • Đối với xe cơ giới thuộc đối tượng miễn kiểm định lần đầu chỉ có Giấy hẹn cấp Giấy đăng ký xe, đơn vị đăng kiểm cấp Tem kiểm định lần đầu, đồng thời cấp Giấy hẹn trả Giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe theo mẫu quy định. Khi chủ xe xuất trình Giấy tờ về đăng ký xe theo quy định thì đơn vị đăng kiểm phô tô lại để lưu trong Hồ sơ phương tiện, Hồ sơ kiểm định và trả Giấy chứng nhận kiểm định.
 • Đối với xe cơ giới phải thực hiện kiểm định, đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm định theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và chụp ảnh xe cơ giới để lưu trữ (có thể hiện thời gian chụp trên ảnh) như sau: 2 ảnh tổng thể thể hiện rõ biển số của xe cơ giới gồm 1 ảnh ở góc chéo khoảng 45 độ từ phía trước bên cạnh xe và 1 ảnh từ phía sau góc đối diện; ảnh chụp số khung của xe; 2 ảnh chụp phần gầm xe gồm 1 ảnh chụp hướng từ đầu xe và 1 ảnh chụp hướng từ cuối xe trừ trường hợp ô tô chở người đến 9 chỗ.
Quy định đăng kiểm xe ô tô về miễn kiểm định lần đầu
Quy định đăng kiểm xe ô tô về miễn kiểm định lần đầu

6Sửa đổi nguyên tắc xác định chu kỳ kiểm định của xe cơ giới

Thông tư 08/2023/TT-BGTVT đã sửa đổi nguyên tắc xác định chu kỳ kiểm định của xe cơ giới tại Phụ lục V như sau:

Chu kỳ đầu được áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

 • Xe cơ giới thuộc đối tượng miễn kiểm định lần đầu nêu tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT (đã được sửa đổi bởi Thông tư 02/2023/TT-BGTVT);
 • Xe cơ giới chưa qua sử dụng phải kiểm định lần đầu (có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định lần đầu dưới 03 năm, tức là năm sản xuất cộng 02 năm). Thời gian tính từ năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định được xác định theo hướng dẫn nêu tại điểm e mục 1 của Phụ lục này.

Chu kỳ định kỳ áp dụng đối với các đối tượng sau:

 • Các loại xe cơ giới kiểm định lần đầu không thuộc đối tượng được áp dụng theo chu kỳ đầu đã nêu ở trên;
 • Xe cơ giới kiểm định ở các lần tiếp theo.

Lưu ý:

 • Xe cơ giới có cải tạo là xe cơ giới thực hiện cải tạo chuyển đổi công năng hoặc thay đổi một trong các hệ thống lái hay phanh (trừ trường hợp lắp thêm bàn đạp phanh phụ). Xe cơ giới kiểm định cấp Giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn 15 ngày không được tính là chu kỳ đầu.
 • Xe cơ giới kiểm định lần tiếp theo có thời hạn kiểm định tính theo chu kỳ định kỳ nhỏ hơn thời hạn kiểm định của chu kỳ kiểm định lần gần nhất trước đó thì thời hạn kiểm định cấp lần tiếp theo được cấp bằng với thời hạn kiểm định của chu kỳ kiểm định lần gần nhất trước đó tương ứng với “Loại phương tiện” trong Bảng chu kỳ kiểm định nhưng tính từ ngày kiểm định cấp chủ kiểm định lần gần nhất trước đó.
 • Thời gian sản xuất của xe cơ giới được sử dụng để làm căn cứ cấp chu kỳ kiểm định quy định được tính theo năm (tương tự với cách tính niên hạn sử dụng của xe cơ giới).

7Nâng cao ý thức bảo dưỡng xe giữa 2 kỳ kiểm định

Căn cứ khoản 5 Điều 1 Thông tư 08/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT như sau:

Theo quy định đăng kiểm xe ô tô mới thì trong khoảng thời gian giữa hai chu kỳ kiểm định, chủ xe có trách nhiệm phải bảo dưỡng, sửa chữa để đảm bảo duy trì tình trạng kỹ thuật của phương tiện. Đồng thời chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đưa phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ.

Quy định này góp phần nâng cao ý thức bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi sử dụng để lưu thông trên đường.

Chủ xe cần thực hiện bảo dưỡng xe để duy trì trạng thái phương tiện được tốt nhất
Chủ xe cần thực hiện bảo dưỡng xe để duy trì trạng thái phương tiện được tốt nhất

8Xử lý giấy đăng kiểm bị làm giả, tẩy xóa và sửa chữa

Theo thông tư mới sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 9 của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT như sau:

Trường hợp đơn vị đăng kiểm phát hiện Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định bị làm giả hoặc bị tẩy xóa, sửa chữa thì đơn vị đăng kiểm lập biên bản thu hồi Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định theo mẫu quy định tại Phụ lục XXI kèm theo Thông tư này và chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời báo cáo Cục Đăng kiểm Việt Nam và nhập thông tin vi phạm lên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Khác với trước đây, Thông tư 16/2021/TT-BGTVT xử lý trường hợp này khá nhẹ nhàng khi chỉ thu Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định đã được cấp cho xe cơ giới (nếu còn hiệu lực) và báo cáo Cục Đăng kiểm Việt Nam nếu Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định đã cấp không phù hợp.

Làm giả đăng kiểm thu hồi Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm đồng thời xử lý theo pháp luật
Làm giả đăng kiểm thu hồi Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm đồng thời xử lý theo pháp luật

9Quy định đăng kiểm xe ô tô mới bổ sung trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Khoản 6 Điều 1 Thông tư 08/2023/TT-BGTVT đã bổ sung trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam về đăng kiểm xe ô tô với nội dung như sau:

Tổ chức thực hiện việc tra cứu thông tin xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định theo mẫu quy định tại tại Phụ lục XX ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT (tức phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BGTVT); cung cấp tài khoản để tra cứu thông tin xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định trên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho lực lượng chức năng để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, giải quyết các vụ việc liên quan đến phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Quy định đăng kiểm xe ô tô mới
Quy định đăng kiểm xe ô tô mới

10Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới

Căn cứ điểm a, b khoản 7 Điều 1 Thông tư 08/2023/TT-BGTVT đã sửa đổi một số trách nhiệm của đơn vị đăng kiểm xe cơ giới sau đây:

 • Sử dụng Chương trình quản lý kiểm định, miễn kiểm định lần đầu, phần mềm điều khiển thiết bị do Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố.
 • Tiếp nhận đăng ký kiểm định thông qua một trong các hình thức: trực tiếp, qua điện thoại, Trang thông tin điện tử, qua ứng dụng đăng ký trực tuyến cho xe cơ giới.

Ngoài ra, theo điểm c khoản 7 Điều 1 Thông tư 08/2023/TT-BGTVT đã bổ sung trách nhiệm của đơn vị đăng kiểm xe cơ giới sau đây:

 • Cảnh báo đối với các trường hợp xe kiểm định không đạt, các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 9 của Thông tư này và xóa cảnh báo đối với trường hợp xe đã kiểm định lại đạt yêu cầu trên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Có thể thấy, việc duy trì và cập nhật những quy định đăng kiểm xe ô tô mới là một yếu tố cực kỳ quan trọng, không thể thiếu đối với bất kỳ chủ xe ô tô nào nhằm tránh những sai phạm không đáng có. Nếu có bất kỳ vấn đề nào cần được tư vấn và giải đáp thêm, bạn vui lòng truy cập website DailyXe hoặc liên hệ hotline để được hỗ trợ nhanh nhất.

11Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về quy định đăng kiểm xe ô tô mà chủ xe có thể tham khảo thêm:

1

Chủ xe có thể mang xe đi đăng kiểm sớm hơn thời hạn quy định nhưng không được quá 15 ngày.

2

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc.

3

Nếu xe ô tô bị tai nạn, chủ xe cần mang xe đi kiểm định lại để đảm bảo xe đã được sửa chữa đúng quy định và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.