Theo quy định của pháp luật, chủ xe có nghĩa vụ phải bồi thường những thiệt hại về người và tài sản nếu vô tình gây ra tai nạn cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chi phí này có thể lên đến hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng khiến bạn vô cùng lo lắng. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện giúp bạn giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả.

Ngoài bảo hiểm ô tô bắt buộc thì việc tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện là hết sức cần thiết, giúp bạn an tâm lái xe hơn. Với mức phí bảo hiểm hợp lý, bạn sẽ được bồi thường chi phí thiệt hại về người và tài sản cho bên thứ ba trong phạm vi hợp đồng bảo hiểm. Nội dung được tôi tìm hiểu và tổng hợp ngay bên dưới sẽ giúp bạn nắm bắt rõ hơn về loại hình bảo hiểm này.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể về bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện là gì? Đối tượng và phạm vi bảo hiểm? Quyền lợi bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện, một số điểm loại trừ cũng như thông tin về hồ sơ cần chuẩn bị khi yêu cầu bồi thường.

1Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện là gì?

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện là hợp đồng bảo hiểm giữa chủ xe cơ giới và công ty bảo hiểm, trong đó công ty bảo hiểm cam kết bồi thường thiệt hại về người và tài sản cho bên thứ ba mà chủ xe gây ra do tai nạn giao thông trong phạm vi bảo hiểm.

Với bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện, bên bảo hiểm sẽ trả lại phần chênh lệch số tiền mà chủ xe đã bồi thường cho người bị hại dựa trên mức độ lỗi trong vụ tai nạn và số tiền mà chủ xe tham gia vào bảo hiểm.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện là gì?
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện là gì?

2Đối tượng bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm: Trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phạm vi bảo hiểm:

♦ Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý bồi thường.

♦ Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách do xe cơ giới gây ra mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường.

♦ Đơn vị bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do những tai nạn xe cơ giới xảy ra trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

♦ Trên cơ sở yêu cầu và chấp nhận nộp phí của Chủ xe/Người thay mặt chủ xe yêu cầu bảo hiểm đồng ý nhận bảo hiểm theo quy định sửa đổi bổ sung như sau:

 • Mở rộng phạm vi bảo hiểm: Đơn vị nhận bảo hiểm và chịu trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam và trong phạm vi các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan. Tất cả các quy định khác trong Hợp đồng bảo hiểm không thay đổi.
 • Ngoài điều khoản quy định trong Quy tắc này, Chủ xe và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận bảo hiểm bằng văn bản theo các điều khoản bảo hiểm riêng, trên cơ sở chấp thuận của doanh nghiệp và theo nguyên tắc mở rộng phạm vi sẽ tăng phí, thu hẹp phạm vi sẽ giảm phí.
Đối tượng và phạm vi của bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện người ngồi trên xe
Đối tượng và phạm vi của bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện người ngồi trên xe

3Quyền lợi bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện sẽ hỗ trợ chủ xe bồi thường cho những thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản mà người điều khiển xe gây ra cho bên thứ ba và hành khách trên xe trong quá trình tham gia giao thông. Đây là mức quyền lợi tăng thêm so với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự.

Dựa theo quy tắc bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba và hành khách đang có hiệu lực và theo yêu cầu của Chủ xe, đơn vị bảo hiểm thỏa thuận về bảo hiểm cho phần thiệt hại vượt mức thuộc trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc, cũng như quyền lợi của bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện như sau:

♦ Trường hợp tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự và số tiền bồi thường của chủ xe với nạn nhân mà vượt mức trách nhiệm của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, đơn vị bảo hiểm sẽ thanh toán như sau:

Đối với thiệt hại về tài sản:

 • Nếu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chi trả không vượt mức trách nhiệm hoặc từ chối bồi thường thì đơn vị bảo hiểm không có nghĩa vụ bồi thường.
 • Nếu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chi trả hết mức trách nhiệm thì đơn vị bảo hiểm sẽ thanh toán cho phần còn lại theo mức độ lỗi của các bên và không vượt quá mức trách nhiệm mà khách hàng đã tham gia.

Đối với thiệt hại về người:

 • Nếu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới từ chối bồi thường thì doanh nghiệp bảo hiểm không có nghĩa vụ bồi thường.
 • Nếu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chi trả hết mức bồi thường theo bảng phụ lục trả tiền thì đơn vị bảo hiểm sẽ thanh toán cho phần còn lại (theo luật định) căn cứ theo mức độ lỗi của các bên và không vượt quá mức trách nhiệm mà khách hàng đã tham gia.

♦ Trường hợp chủ xe cơ giới được bảo hiểm ở nhiều hợp đồng bảo hiểm (hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm) cho cùng một xe cơ giới thì mức bồi thường thiệt hại sẽ được tính theo tỷ lệ giữa mức trách nhiệm tự nguyện ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm đó so với tổng các mức trách nhiệm bảo hiểm tự nguyện được ghi trên tất cả các Giấy chứng nhận bảo hiểm sau khi đã trừ đi phần thiệt hại thuộc mức trách nhiệm bắt buộc.

Quyền lợi bảo hiểm cụ thể sẽ tùy thuộc vào từng công ty bảo hiểm và gói bảo hiểm bạn lựa chọn. Bạn cần đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm trước khi mua để nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện
Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện

4Điểm loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện

Cũng như bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện cũng có một số điểm loại trừ trách nhiệm, nghĩa là công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường thiệt hại cho những trường hợp sau:

 • Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại.
 • Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.
 • Người lái xe chưa đủ độ tuổi hoặc quá độ tuổi điều khiển xe cơ giới theo quy định pháp luật về giao thông đường bộ; người lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ (có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản Lý Giấy phép lái xe) hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc sử dụng Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không phù hợp đối với xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp người lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép lái xe thì được coi là không có Giấy phép lái xe.
 • Thiệt hại gián tiếp bao gồm: giảm giá trị thương mại, thiệt hại về kinh doanh do mất khả năng sử dụng hoặc khai thác tài sản bị thiệt hại.
 • Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.
 • Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.
 • Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.
 • Chiến tranh, khủng bố, động đất.
Một số điểm loại trừ của bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện
Một số điểm loại trừ của bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện

5Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện

Đơn vị bảo hiểm sẽ phối hợp với chủ xe, người bị thiệt hại, cơ quan công an và các bên liên quan đến vụ tai nạn để thu thập các tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn để lập Hồ sơ bồi thường, thường bao gồm các loại tài liệu sau:

♦ Thông báo tai nạn/thiệt hại và yêu cầu bồi thường kèm theo tài liệu liên quan đến xe, người lái xe (Bản sao công chứng hoặc Bản sao có xác nhận của bên bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính) do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp.

 • Giấy đăng ký xe (hoặc bản sao chứng thực Giấy đăng ký xe kèm bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực, thay cho bản chính Giấy đăng ký xe trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký xe) hoặc chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và chứng từ nguồn gốc xe nếu không có giấy đăng ký xe.
 • Giấy phép lái xe.
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác của người lái xe.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm.

♦ Tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe, tính mạng (Bản sao của các cơ sở y tế hoặc bản sao có xác nhận của đơn vị bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính) do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp:

 • Giấy chứng nhận thương tích.
 • Hồ sơ bệnh án.
 • Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an hoặc kết quả giám định của Cơ quan giám định pháp y đối với trường hợp nạn nhân chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn.

♦ Tài liệu chứng minh thiệt hại đối với tài sản do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp:

 • Hóa đơn, chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra (trường hợp đơn vị bảo hiểm thực hiện sửa chữa, khắc phục thiệt hại, đơn vị bảo hiểm có trách nhiệm thu thập giấy tờ này).
 • Các giấy tờ, hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi phí phát sinh mà chủ xe cơ giới đã chi ra để giảm thiểu thiệt hại hay để thực hiện theo chỉ dẫn của đơn vị bảo hiểm.

♦ Bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn.

 • Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.
 • Sơ đồ hiện trường, bản ảnh (nếu có).
 • Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn.
 • Thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông.
 • Các tài liệu khác có liên quan đến vụ tai nạn (nếu có).
Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện
Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện

Hy vọng với những chia sẻ trên đã giúp bạn hiểu rõ và nắm bắt được những thông tin cần thiết về bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện cũng như có cho mình sự lựa chọn phù hợp. Nếu có bất kỳ vấn đề nào cần được tư vấn và giải đáp, bạn vui lòng truy cập website DailyXe hoặc liên hệ hotline để được hỗ trợ tốt nhất.

6Một số câu hỏi thường gặp

Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện mà bạn có thể tham khảo thêm:

1

Tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện mang lại cho bạn nhiều lợi ích thiết thực như:

 • Bảo vệ bản thân khỏi gánh nặng tài chính do tai nạn giao thông gây ra.
 • Giúp bạn an tâm lái xe và tham gia giao thông.
 • Nâng cao ý thức trách nhiệm của bạn đối với cộng đồng.
 • Tạo dựng hình ảnh đẹp về bản thân trong mắt người khác.

2

Bạn có thể hủy bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bạn cần thông báo trước cho công ty bảo hiểm ít nhất 30 ngày.

3

Bạn có thể mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện tại các công ty bảo hiểm hoặc thông qua đại lý bảo hiểm uy tín.

4

Khi tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện, bạn cần lưu ý đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm trước khi ký, cung cấp thông tin chính xác về xe và bản thân cho công ty bảo hiểm, thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn, lưu giữ hợp đồng bảo hiểm và các giấy tờ liên quan để được bảo vệ quyền lợi khi cần thiết.